ورودي اعضا
نام كاربري

رمز عبور

من را به خاطر بسپار
فراموش كردن رمز
ورودي به پنل ايميل
آدرس ايميل:
پسورد ايميل:

افراد آنلاين
حاضرين 36 ميهمانان حاضر

شرح جلالی بر حافظ

آخرين اخبار
تنظيم مرورگر
صفحه را خانه كنيد
خانه اصلي كنيد
چاپ اين صفحه
بخشها
پربيننده ترين مطالب
غزليات ، مثنوي ، قطعات ، اخوانيات ، متفرقات ، اشعار مذهبي ، دوبيتي ها ، رباعيات
صفحه نخست arrow شرح جلاللی بر حافظ arrow جلد دوم arrow غزل(229 ):مـژده اي دل كه مسيـحا نفـسي مـي آيـد
غزل(229 ):مـژده اي دل كه مسيـحا نفـسي مـي آيـد چاپ پست الكترونيكي

1 مـژده اي دل كه مسيـحا نفـسي مـي آيـد      کـه ز انفاشس خوشش بوي كسي مـي آيد

2 از غـم هـجـر مـكن نـاله وفـرياد كه         دوشزده ام فــالي و فـريـاد رسي مـي آيد

3 زآتـش وادي ايـمن نـه منـم خُـرّم وبـس    مـوسي ايـنـجـا به اميد  قَبسي مـي آيد

4   هيچكس نيست كه در كوي تواش كاري نيست    هـر كـس آنجا به طريق هوسـي  مي آيد

5 كَـس ندانسـت كـه منزلگه معشوق كجاست       اينـقدر هسـت  كه بانگ جرسـي مي آيد

6  دوست را گـر سـر پرسيدن بـيمار غم است         گو بران خوش كه هنوز ش نـفسي مي آيد

7  خبـر بـلبـل ايـن بـاغ بـپرسيد كـه من       نـاله يـي مـي شنوم  كـز قفسي مي آيد

8 جُرعـه يي ده كـه به ميـخانـه ارباب كرم     هـر حـريـفـي ز پـي ملـتمسي مي آيد

9 يـار دارد سـر صـيـد دل حـافـظ يـاران           شـاهـبـازي بـه شـكـار مگسي مي آيد

معاني ابيات غزل(229 )

 مسيحا نفسي:كسي كه نفس او به مانند نفس مسيحا روح بخش است .                                                           

 اَنفاس :نَفَس ها.

كسي:انساني، شخصیّتی خارق العاده و نجات دهنده يي.   

هجر: دوري.

وادي ايمن:صحراي اَيمن ، صحراي جانب راست كوه طوردر صحراي  سينا .      

قَبَسي :پاره آتشي ، شعله آتش .

بانگ جرس:صداي زنگ شتركاروان .

گوبران خوش : بگو خوب بران  ، بگو در راندن شتاب كن .

خبر بلبل اين باغ بپرسيد:از بلبل اين باغ احوال پرسيده سراغ اورا بگيريد.     

جُرعه:يك آشام نوشيدن  به يكبار، آن مقدار مايعي كه يكبار و در يكدم نوشيده شود.

ارباب كرم: مَردُم كريم و سخاوتمند.

مُلتَمَس:  جوينده چيزي ، درخواست كننده ، كسي كه طلب مي كند.

 مُلتَمَسي: درخواستي، استدعايي ، مستدعياتي.

شاهبازي:مانند شاه باز

معاني ابيات غزل(229)

(1)           اي دل تو را خوش خبري بدهم كه كسي كه دم عيسي دارد و نَفَسهاي دلپذيرش نشان از شخصيت والايي مي دهد، خواهد ، آمد.(2) از غم فراق  اندوه و دوري ناله و فرياد مكن  زيرا ديشب فالي گرفته ام و از آمدن فرياد رسي خبر مي دهد.

(3) تنها من از آتش صحراي  ايمن خوشحال نيستم  كه حضرت موسي (ع)  هم به اميد گُل آتشي به اينجا مي آيد. (4) هيچ كس نيست كه در كوي تو كار ي و حاجتي نداشته باشد.  هر كس را كه ببيني  در اثر جاذبه هوسي به اينجا كشيده مي شود. (5) هيچ كس پي به جا و منزل معشوق نبرده و ندانست كه او كجاست . همينقدر معلوم است  كه صداي  زنگ شتر كارواني به گوش مي رسد .(6) اگر دوست ، قصد وانگيزه احوالپرسي از دوست بيماريش را داردبه او بگو در راندن  به سوي او شتاب كن كه هنوز از دوست نفسی  باقي است. (7) از بلبل اين باغ سراغ بگيريد و احوالش را جويا شويد كه من صداي ناله يي كه از قفسي مي آيد  به گوشم مي خورد. (8)  يك دهان شراب ببخشاي كه هر رفيق باده پيمايي براي حاجت ودرخواستي  به در ميخانه مردم سخاوتمند رو مي كند. (9)  دوستان ، يار قصد شكار دل حافظ كرده است و. شاهبازي به شكار مگسي مي آيد.

شرح ابيات غزل (229)

 وزن غزل : فاعلاتن فعلاتن فع لن

  بحر غزل: رمل مثمن مخبون اصلم

*

حافظ ، اين دوست و طرفدار و همدست شاه شجاع در روزهاي آخر حكومت  شاه محمود يعني در ذي القعده 767 هجري از حمله قريب الوقوع شاه شجاع  به نحوي باخبر شده و اين غزل را مي سرايد  و اورا مسيحا  نفس يعني كسي كه به كالبد  مردگان روح تازه مي بخشد ناميده و خطاب به خود بيت در بيت دوم  مي گويد ديگر ناله و زاري بس است اطلاع يافته ام كه فريادرس ما عنقريب خواهد آمد.

 شاعر در بيت پنجم اين غزل مي گويد كه ما هنوز نمي دانيم كه شجاع در حال حاضر كجاست و از كدام راه وجهت و كي به شيراز واردمي شود  منتها صداي زنگ كاروان او به گوش ما مي رسد. يعني اخبار واصله براين است كه او زياد از ما دور نيسيت و حمله قريب الوقوعد خواهد بود. اشاره شاعر به بانگ جرس مي تواند يادآور سخنان حضرت رسول اكرم  (ص) باشدكه در تفسير ابوالفتوح رازي امده است  (... و حارث بن هُشام رسول(ص)  را پرسيد  كه وحي  چون آيد؟ فرمود: اوقاتي چنان باشدكهآواز جرس و آن بر من گران بُوَد و سخت اوقاتي فرشته بيابد به صورت مردي و آنچه گويد وبشنوم و بدانم ( ج 10، صفحه 151، به نقل از شرح غزلهاي حافظ ، دكتر حسينعلي هروي ). شاعر در بيت مقطع شاه شجاع را شاهباز مي نامد و اين بدان سبب است كه شاه شجاع در شعر ، خود را شاهباز خطاب مي كرده است.

< قبل   بعد >
 
 
Design By www.comco.ir
Copyright 2002 Comco Company